Multimode reader

 

Clariostar
ANYTHING IS POSSIBLE WITH CLARIOSTAR!

Any wavelenghts!
Any bandwidth!
Any Assays!

  • Fluorescence intesitet
  • Fluorescence polarization
  • Time resolved fluorescence
  • FRET/TR-FRET
  • Luminescence
  • BRET
  • UV/Vis Absorbance
  • AlphaScreen/AlphaLisa
 

 

CLARIOstar är en multifunktionsläsare för mikroplattor med avancerade LVF monokromatorer för fluorescens i
kombination med filterbaserad detektion och en ultrasnabb CCD-array detektor för absorbans.
CLARIOstar är ett helt modulärt instrument med bland annat följande funktioner: Fluorescent intensitet,
Time-Resolved Fluorescens,FRET, TR-FRET,Fluorescenspolarisation, Luminescens, BRET, UV/Vis Absorbans och
AlphaScreen®/AphaLISA®.

HELT NY TYP AV MONOKROMATORER!

CLARIOstar använder ett helt nyutvecklat system av monokromatorer och filter för fluorescensdetektion
Linjära Variabla Filter (LVF). Tilsammans med variabla dikroiska speglar erhålles en känslighet (fluorescein!!), som motsvarar detektionsnivån på de allra känsligaste filterbaserade läsarna som finns på
markanden idag.

Våglängdsområdet för excitation och emission ligger mellan 320 nm upp till 850 nm där våglängderna är valbara
i steg om 1 nm.

Systemet med LVF möjliggör också att bandbredden för monokromatorerna kan varieras fritt i ett område mellan
8-100 nm. Effekten blir densamma som om man skräddarsydde fluorescensfiltren för varje given assay.

 

 

The CLARIOstar is a multimode microplate reader with Advanced LVF Monochromators, highly sensitive filters, and an ultra-fast spectrometer. It is a modular microplate reader, having up to eight different detection modes, including: Fluorescence Intensity, FRET, Fluorescence Polarization, Luminescence, BRET, UV/Vis Absorbance, Time-Resolved Fluorescence, TR-FRET, and AlphaScreen® /AphaLISA®.

Features
Full spectrum UV/Vis absorbance (220 to 1000 nm) with BMG LABTECH’s proprietary ultra-fast spectrometer.

Advanced LVF Monochromator & Filter Selector System
Perfect for measuring and developing fluorescence assays, the CLARIOstar has an advanced monochromator for flexibility that can be used in combination with filters for greater sensitivity. The advanced monochromators, having continually adjustable wavelengths (320 to 850 nm) and bandwidths (8 to 100 nm) for excitation and emission, have significantly increased performance over conventional monochromators.


Description of Technology
BMG's advanced monochromator system consists of two Linear Variable Filter (LVF) Monochromators & Filter Selectors, one for excitation and one for emission. In addition, a Linear Variable Dichroic Mirror (LVDM) slide is used to separate the excitation from the emission light. The LVF Monochromator consists of a Linear Variable Long Pass (LVLP) slide and a Linear Variable Short Pass (LVSP) slide. The LVLP forms the rising edge while the LVSP forms the falling edge of a bandpass filter. By moving the LVLP and the LVSP slides relative to each other, the system creates a filter with a distinct variable peak wavelength and bandwidth. The high transmission and the outstanding blocking of stray light give the CLARIOstar s monochromator system filter-like performance. In addition, the slides can hold fixed filters, polarizers, and fixed dichroic mirrors for special applications like FP, TR-FRET or Alpha Technology.

 

 
LVF-Mono-System

WITH CLARIOstar
is anything possible!

Read more  

 

Clariostar

CLARIOstar

Multimode reader

Price: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Download

MARS

MARS Software 

For Data evaluation

Price: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Download

 

CLARIOstar PHERAstar FS PHERAstar Plus FLUOstar OMEGA

NEW!

Clariostar

pherastarfs pherastarplus fluostaromega
Multidetection Microplate reader HTS Multidetection reader Multidetection reader Multidetection
Microplate reader
with ful UV/Vis
Spectrometry
SPECTROstar NANO NEPHELOstar Plus LUMIstar OMEGA SPECTROstar OMEGA
spectrostarnano nephelostar lumiomega spectroomega
Revolutionary
Absorbance reader

Unic laser based
Microplate nephelometer

Luminiscence reader

Absorbance reader

POLARstar OMEGA THERMOstar STACKER  
polaromega thermostar stacker  
Fluorescence polarization reader Shaker for Microplates Plate Magazin