CLARIOstar

Clariostar

- Mikroplattläsaren med tekniken alla tar om -

 

  • Unika patenterade monokromatorer för fluorescens och luminiscens baserade på Linjära Variabla Filter, LVF, ger total flexibilitet i våglängds och bandbreddsval samtidigt som känsligheten är likvärdig med de bästa filterbaserade instrumenten.
  • Ultrasnabb CCD-array detektor för UV/VIS-absorbans ger ett helt spektra på mindre än 1/2 sekund per brunn.
  • Marknadens bästa fluorescenspolarisation.
  • Certifierad för både vita och svarta plattor i HTRF.
  • Smarta injektorer minimerar dödvolym.
  • Kontroll av CO2/O2 i mätkammaren optimerar cellbaserade assays.
  • Alla plattformat upp till 1536.
  • Licensfri kontroll och analysprogramvara.
fraga

 

 

SENASTE NYTT

 

CLARIOstar, den unika monokromatorläsaren 

Läs mer...

Rabatterbjudande på serviceavtal. Vi har fortfarande specialerbjudande på vissa produkter och områden.

Läs mer... 

PHERAstar FSX, den senaste läsaren från BMG labtech 

Läs mer...

SENASTE NYTT FRÅN LABVISION

  

CLARIOstar, den unika monokromatorläsaren 

Läs mer...

Rabatterbjudande på serviceavtal. Vi har fortfarande specialerbjudande på vissa produkter och områden.

Läs mer...

 

PHERAstar FSX, den senaste läsaren från BMG labtech 

Läs mer...