NuLogoUSAs ledande tillverkare av Säkerhetsbänkar

Tidigt under 1970-talet tilldelades NuAire Inc. uppdraget att utforma och tillverka den första moderna biologiska säkerhetsbänken med kravet att möta amerikanska National Institutes of Healths specifikation, NIH-03-112c med titeln "Laminar Flow Biological Safety Cabinet".

Sedan dess har NuAire vuxit kraftigt och tillverkar nu ett brett sortiment av laminära luftflödesystem inklusive men inte begränsat till klass I, klass II och klass III Biologiska säkerhetsbänkar.
NuAire har fortsatt att expandera med många nya instrument som inkluderar CO2 Inkubatorer, lågtemperaturfrysar, polypropylen dragskåp och även olika typer av centrifuger.

NuAires säkerhetsbänkar är de som säljs mest i världen. NuAire är erkänd som världsledande i klass II Biologiska säkerhetsbänkar som erbjuder person-, miljö- och produktskydd.
Alla NuAires Biologiska säkerhetsskåp är tysta, lätta att använda och är effektiva att arbeta i, samtidigt som de kräver obetydligt underhåll.

5840 UserCO2 Inkubatorer

9668 OpenLågtemperaturfrysar

301Dragbänkar/Ventilerade bänkar

437Sterilbänkar

629Djurhållningsbänkar

NuWindCentrifuger

las mer