Fluorescensspektrometer från   ProbationLab

ProbeDrumNewProbeDrum

 

Instrument som kombinerar automatisk titrering ner till nanoliternivå med tre olika detektionsmetoder.

 • Ultrasnabb UV/VIS absorbans
 • Fluorescens mellan 280 och 650 nm
 • Laserbaserad 90° statisk ljusspridning 

fraga


Spektrofotometer från   ProbationLab

ProbeDrumNewProbeDrum

Instrument som kombinerar automatisk titrering ner till nanoliternivå med tre olika detektionsmetoder.

 • Ultrasnabb UV/VIS absorbans
 • Fluorescens mellan 280 och 650 nm
 • Laserbaserad 90° statisk ljusspridning

ERBJUDANDE!

Vid köp av ProbeDrum innan 2017-06-20 erbjuder vi ett start-up kit utan kostnad.

Kitet innehåller: en pH-mätare, elektrod, pipetter, UV/VIS och fluorescens kyvetter.

fraga


Spektrofotometer från   ProbationLab

ProbeDrumNewProbeDrum

Instrument som kombinerar automatisk titrering ner till nanoliternivå med tre olika detektionsmetoder.

 • Ultrasnabb UV/VIS absorbans
 • Fluorescens mellan 280 och 650 nm
 • Laserbaserad 90° statisk ljusspridning
 • Inkubering från 12 till 80°C
 • Magnetisk omrörning

ERBJUDANDE!

Vid köp av ProbeDrum innan 2017-06-20 erbjuder vi ett start-up kit utan kostnad.

Kitet innehåller: en pH-mätare, elektrod, pipetter, UV/VIS och fluorescens kyvetter.


fraga