CLARIOstar

Clariostar

- Mikroplattläsaren med tekniken alla tar om -

 

  • Unika patenterade monokromatorer för fluorescens och luminiscens baserade på Linjära Variabla Filter, LVF, ger total flexibilitet i våglängds och bandbreddsval samtidigt som känsligheten är likvärdig med de bästa filterbaserade instrumenten.
  • Ultrasnabb CCD-array detektor för UV/VIS-absorbans ger ett helt spektra på mindre än 1/2 sekund per brunn.
  • Marknadens bästa fluorescenspolarisation.
  • Certifierad för både vita och svarta plattor i HTRF.
  • Smarta injektorer minimerar dödvolym.
  • Kontroll av CO2/O2 i mätkammaren optimerar cellbaserade assays.
  • Alla plattformat upp till 1536.
  • Licensfri kontroll och analysprogramvara.
fraga